Αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλως Ήλθατε στην

PETROPA ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

  • Χωματουργικά έργα πάσης φύσεως με σύγχρονο ιδιόκτητο εξοπλισμό
  • Κατεδαφίσεις
  • Υπεργολαβίες
  • Διανοίξεις δρόμων
  • Δίκτυα - Αγωγοί ομβρίων υδάτων
  • Μισθώσεις μηχανικού εξοπλισμού εργοταξιών κ.λ.π.