Αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διανοίξεις δρόμων

Έργα οδοποιΐας στην περιοχή Πατρών
επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου

Έργο κατασκευής ανισόπλευρου κόμβου παλαιάς εθνικής οδού Πατρών
Tμήμα Κ1 Μποζαΐτικα
Διανοίξεις & Μπαζώματα

Κατασκευάστρια εταιρία Μηχανική Α.Τ.Ε.
Υπεργολάβος Petropa

Έργο διαπλάτυνσης Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών Κόμβος Κ1 Μποζαΐτικα
Κατασκευάστρια εταιρία Μηχανική Α.Τ.Ε.

Υπεργολάβος Petropa