Αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μισθώσεις

\Μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού
Έργο: Αποξίλωση σιδηροδρομικής γραμμής στο Διακοπτό
Εταιρία: ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

Υπεργολάβος Παναγιωτόπουλος Petropa Πετράτος


\Μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού
Έργο: Νέος Κόμβος Λιμένα Πατρών
Εταιρία: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Τροφοδοσία κινητών συγκροτημάτων

Petropa

Εξοπλισμός εταιρίας Petropa