Αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προφίλ

 

Η εταιρεία Petropas group, είναι το αποτέλεσμα της πολυετής εμπειρίας του Πετρόπουλου N. Αντρέα στο χώρο των τεχνικών έργων.
Δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, αλλά με συμμετοχές σε έργα σε αναρίθμητα σημεία της χώρας.
Νέος ιδιόκτητος μηχανολογικός εξοπλισμός και γραφεία στην πόλης της Πάτρας, υποκατάστημα αδρανών υλικών στα όρια της Πάτρας τεχνογνωσία και εμπειρία, δημιουργούν την απόλυτη επιλογή, τόσο σε ιδιωτικό επίπεδο, όσο και σε δημόσιο.

Με έμπειρους χειριστές και οδηγούς, μεγάλο ανεκτέλεστο έργων και συνεχή αυξητική πορεία κερδών, η Petropas group είναι μία από τις λίγες εναπομείναντες λύσεις στον τομέα της.

Συνεχείς συνεργασίες σε μεγάλα δημόσια έργα με τις εταιρείες

 • ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
 • ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.
 • ALPIN A.E.
 • ΑΦΟΙ ΚΥΡΟΜΙΤΗ Α.Ε.
 • ΑΞΟΝΑ ΑΤΕΒΕ
 • ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΤΕ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
 • ΣΟΥΡΤΣΗΣ ΕΡΓΑ ΔΕΗ


  και άλλες, είναι μερικά από τα καλύτερα διαπιστευτήρια της επιχείρησης.


H εταιρία PETROPAS group αναλαμβάνει υπεύθυνα την εκτέλεση πάσης φύσεως χωματουργικών έργων με σύγχρονο ιδιόκτητο εξοπλισμό.

Στις δραστηριοτήτες μας ανήκουν κάθε είδους:

 • Κατεδαφίσεις
 • Υπεργολαβίες
 • Διανοίξεις δρόμων
 • Δίκτυα - Αγωγοί ομβρίων υδάτων
 • Μισθώσεις μηχανικού εξοπλισμού εργοταξιών κ.λ.π.

Εργοταξιακός χώρος, γραφεία και χώρος συντήρησης εξοπλισμού Petropas

Η Petropas group ανανεώνει συνεχώς τον στόλο της με νέο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, πάντα έτοιμη να καλύψει τις δικές σας ανάγκες σε κάθε χωματουργικό τομέα.