Αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεργολαβίες

Εξόρυξη λατομείων

Αρχική διαμόρφωση υπόβαση-βάση 3Α και οδοστρωσία ασφαλτικού
(parking)
Εταιρία: RESILUX ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ

Υπεργολάβος Petropa
Νέος Λιμένας Πατρών
Φόρτωση και μεταφορά μπαζών
Εταιρία: ΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Υπεργολάβος Petropa
Οριοθέτηση ποταμού
Εταιρία: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Υπεργολάβος Petropa
 
Αποξίλωση σιδηροδρομικής γραμμής και κατασκευή εργοταξίου στο έργο ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Παναγοπούλα
Εταιρία: ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

Υπεργολάβος Petropa
 
Εκσκαφή Candy Cover
Εταιρία: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΣΕ

Υπεργολάβος Petropa
 
Οδοποιΐα Ηρώων Πολυτεχνείου

Υπεργολάβος Petropa
 
Super Market ALDI
Εταιρία: ALPIN

Υπεργολάβος Petropa
 
Οριοθέτηση ποταμού Γλαύκου
Εταιρία: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Υπεργολάβος Petropa
Αποξίλωση σιδηροδρομικής γραμμής στο Διακοπτό
Εταιρία: ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

Υπεργολάβος Petropa
 
Έργο Λιδωρίκι Νομός Φωκίδος
Εκσκαφή, εξόρυξη και διαμόρφωση χώρου για εγκαταστάσεις σφαγίων.

Υπεργολάβος Petropa

Έργο αγωγός Λυμένων Πατρών
Κατασκευάστρια εταιρία Άκτωρ - βοηθητικές εργασίες.

Υπεργολάβος Petropa

 

Αποκομιδή & Διάστρωση Χωμάτων
Υπεργολάβος Petropa

 

Έργο φράγμα Πύρου - Παραπύρου
Φόρτωση και Μεταφορά επιχώματος
Κατασκευάστρια εταιρία Μηχανική

Υπεργολάβος Petropa