Αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίκτυα - Αγωγοί

\Αγωγοί ύδρευσης στις Παραγλαύκιες οδούς
Έργο ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Υπεργολάβος Petropa

\Αγωγοί ομβρίων υδάτων με την στήριξη "πανέλα"
Έργο: ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

Υπεργολάβος Παναγιωτόπουλος Petropa Πετράτος
 
\Υδραυλικά έργα σε κατοικίες - Γεωθερμία
\Έργο μικρής περιμετρικής Πατρών
Κατασκευάστρια εταιρία ΑΦΟΙ ΚΥΡΟΜΙΤΗ Α.Τ.Ε.
Αγωγοί ομβρίων

Υπεργολάβος Petropa
 

Έργο μικρής περιμετρικής Πατρών
Κατασκευάστρια εταιρία Έδραση Ψαλίδας Α.Τ.Ε.
Μπαζώματα και στραγγιστήρια σήραγγας

Υπεργολάβος Petropa

 

Έργο κατασκευής ανισόπλευρου κόμβου παλαιάς εθνικής οδού Πατρών
Tμήμα Κ1 Μποζαΐτικα - Αγωγοί Όμβριων

Κατασκευάστρια εταιρία Μηχανική Α.Τ.Ε.

Υπεργολάβος Petropa